Impressum Magyar

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Tulajdonos / Üzemeltető

Hungary Aliment Kft.

H-6055 Felsőlajos, Fő út 8.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jogi nyilatkozat és adatvédelem

Az oldal megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket:

 

Jogi nyilatkozat

A Hungary Aliment Kft nem vállal felelősséget az oldalon feltűntetett adatokért. Cégünk nem tudja garantálni, hogy mindig az aktuális adatok szerepelnek az oldalon.

A Hungary Aliment Kft. nem vállal felelősséget az internet kimaradások, valamint amik az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve számítógépes vírusból, férgekből, trójai programoktól, az oldalra mutató, vagy onnan elmutató linkek átal okozott károkért, mivel nem tudjuk az ismertetlen oldalakat ellenőrizni.

Nem tudjuk garantálni a Hard- és Software-k hibátlan működését.

Szeretnénk tájékoztatni hogy az oldal technikai pontatlanságokat, valamint tipográfiai hibákat tartalmazhat.

Fenntartjuk a jogot, hogy az oldalon található információkat, bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk. Ez érvényes az oldalon található termékek, programok javítására, változtatására is.

A Hungary Aliment Kft. nem vállal felelősséget semmiféle direkt, indirekt, speciális vagy egyéb kárért, amely a weblap, vagy az átlinkelt weblapok használatából adódik. Úgyszintén nem vállal felelősséget bármiféle elmaradt nyereség, üzemkihagyás, vagy programok, adatok elvesztése miatt. Ez fennáll, még akkor is ha a kár utalhat arra hogy okozhatta a mi oldalunk is.

A cook-ik információhalmazok, amit a weboldal küld a böngészőnek, hogy az adatbanktámogatott rendszereket jobban támogassa. Megvan a lehetősége ahhoz, hogy a böngészőjét úgy állítsa be, hogy mielőtt cook-it töltene böngészője a számítógépére, kérdezzen rá, hogy engedélyezi-e. Így Ön tudja eldönteni, hogy engedélyezi vagy elutasítja a letöltést.

 

Adatvédelem

1.    Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Hungary Aliment Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6055 Felsőlajos, Fő utca 8.

Telefon: +36 (76) 555-193

Email:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.aliment.hu

Cégjegyzék szám: 03-09-107895

Képviselője: Karl Hager ügyvezető

2.    A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)” valamint a hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.

Szakmai tevékenységünket illetően cégünk, a svájci tulajdonú Hungary Aliment Kft, 1998 óta foglalkozik Magyarországon friss és fagyasztott baromfi- vad- és nyúlhús kereskedelemmel. Élelmiszeripari szakemberekből álló munkatársi gárdánk a minőségi termékek előállításának feltétel nélküli elkötelezettje, tevékenységünk a felvásárlástól a logisztikán át a szállításig folyamatosan ellenőrzött, nyomon követett módon történik, elsősorban az uniós és az azzal harmonizáló magyar szabályozásnak megfelelően.

3.    Az adatkezelés általános célja

Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli bizonylatok kiállítása.

4.    Kezelt adatok

4.1    Szerződéses kapcsolatok

Érintettek: minden természetes személy, aki velünk szerződést köt, vagy a szerződésben a másik szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződések nyilvántartása.

 

 

 

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

szerződéskötés

név

Hozzájárulás

szerződéskötés és teljesítés

5+1 év

e-mail cím

telefonszám

Magánszeméllyel kötött szerződések (megbízás, vállalkozás, szolgáltatás)

név

Hozzájárulás

szerződéskötés és teljesítés

7 év

anyja neve

születési hely

születési idő

lakcím

vállalkozási engedély száma

e-mail cím

telefonszám

adószám/adóazonosító jel

bankszámlaszám

Partner nyilvántartás

név

Hozzájárulás

Kapcsolattartás

Hozzájárulás visszavonásáig

telefonszám

e-mail cím

Kapcsolatok excel fájl a tableteken

név

Hozzájárulás

Kapcsolattartás

Hozzájárulás visszavonásáig

telefonszám

e-mail cím

 

Az adatkezelés folyamata:

A megrendelés, vagy szerződéskötés során a partner által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, és kapcsolattartás céljából. Állandó partnereink kapcsolattartóinak elérhetőségi adatairól – hozzájárulásuk esetén – nyilvántartást vezetünk a könnyebb kereshetőség érdekében.

Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

4.2    Termék visszahívási utasítás

Érintettek: minden természetes személy, aki velünk szerződést köt, vagy a szerződésben a másik szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, panaszok kezelése, hibás termékekkel kapcsolatos adatok gyűjtése.

 

 

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

Termék visszahívási utasítás

név

Jogi kötelezettség teljesítése

Hibás termék visszahívása

5+1 év

telefonszám

e-mail cím

 

Az adatkezelés folyamata:

Kiszállított termékkel kapcsolatos élelmiszer-biztonsági, minőségi, specifikációnak nem megfelelőség probléma esetén az ügyvezető felelős az érintett vevők értesítéséért. Az értesítés

E-mail-en történik. Az értesítési kötelezettség elővigyázatossági esetekre is vonatkozik. Valós termékkivonás, vagy -visszahívás esetén a tanúsítószervezetet is 3 munkanapon belül az ügyvezető értesíti.

Termékkivonást, -visszahívást kezdeményezhet az ellenőrzést végző hatósági szerv, illetve bárki, aki a veszélyes termékről tudomást szerez. A vészhelyzeti hívást fogadó személy rögzíti a reklamációt. Jelentős probléma esetén közölt adatokat a visszahívási akcióterven rögzíti (lásd melléklet) és értesíti a minőségirányítási vezetőt és/vagy ügyvezetőt.

A minőségirányítási vezető és­/vagy ügyvezető meggyőződik a reklamáció jogosságáról és súlyosságáról és dönt a szükséges intézkedésekről.

Termék visszahívási döntés megszületése után a vevők felé haladéktalanul ki kell adni a termék   visszahívásra vonatkozó utasítást. Maximum 2 napon belül a termék visszagyűjtésének meg kell történnie a vevő raktárába. A megsemmisítésre, vagy visszaállításra vonatkozó döntés meghozatala ezt követően kell, hogy megtörténjen.

A visszakövethetőségi szám alapján azonosítjuk a terméket és zároljuk, amennyiben az üzemben is található az adott tételből.

 

4.3    Számlázás

Érintettek: minden egyéni vállalkozó, illetve számlaképes magánszemély, aki velünk szerződést köt.

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása.

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

számlázás

név

Jogi kötelezettség teljesítése

Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása

8 év

 

Az adatkezelés folyamata:

Egyéni vállalkozó, illetve számlaképes magánszemély partnereink esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat 8 évig megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem állítható ki.

 

4.4    Telephelyvédelem

Érintettek: Minden természetes személy, aki a telephelyre belép.

Adatkezelés célja: A telephelyünkre érkező látogatók, illetve a szállítási feladatok elvégzése érdekében érkező sofőrök adatainak nyilvántartása.

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

Beléptetés (látogatók)

név

Munkáltató jogos érdeke

Belépés regisztrálása

3 év

cégnév

aláírás

Beléptetés (sofőrök)

név

Munkáltató jogos érdeke

Belépés regisztrálása

3 év

aláírás

 

Az adatkezelés folyamata:

A Hungary Aliment Kft-vel szakmai kapcsolatban álló, személyes látogatásra érkező partnerek, kapcsolattartók adatait elsősorban biztonsági célból regisztráljuk. (Ugyanígy járunk el abban az esetben is, ha a látogatók egyéb okokból – pl.: tapasztalatcsere, gyárlátogatás, stb. – érkeznek hozzánk.)

Regisztráljuk és nyilvántartjuk továbbá a szállító gépjárművekkel telephelyünkre érkező sofőrök adatait is. Mindkét nyilvántartásunkat 3 évig megőrizzük.

 

5.    Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

 • az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
 • figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
 • az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
 • az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
 • nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
 • az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

6.    Az adatok továbbítása, átadása

A velünk szerződéses kapcsolatban álló partnerek személyes adatait nem továbbítjuk más adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés), illetve a szerződés teljesítése érdekében bizonyos esetekben szükség lehet rá (pl. pályázatíró céggel való együttműködés, közreműködő szervezet felé történő adatszolgáltatás), amennyiben ez túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére.

A társaságunk által működtetett élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer (IFS) auditja során előfordulhat pl. a telephelyre való belépési adatok nyilvántartásának ellenőrzése, de ebben az esetben az auditor nem a személyes adatokat, csupán a nyilvántartás meglétét ellenőrzi.

A számlázás esetében Társaságunk adatfeldolgozót nem vesz igénybe, ugyanis a könyvelést az adminisztráció látja el. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

 • Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
 • Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
 • Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
 • Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
 • Az adatkezelés korlátozását kérni
 • Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
 • Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

 • Postai levélben: 6055 Felsőlajos, Fő utca 8.
 • E-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
 • Személyesen: A +36 (76) 555-193 telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

 

Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Partner

Kapcsolat

Hungary Aliment Kft.
Fő utca 8, H-6055 Felsőlajos | Magyarország
Tel. +36 76 555 193 | Tel. 2 +36 76 555 194
E-Mail info[at]aliment.hu

Kapcsolat